Giá bạc và đồng đã tận hưởng một chuyến đi tốt đẹp – Đã đến lúc phải xuống? Đặc sắc

Giá bạc và đồng đã tận hưởng một chuyến đi tốt đẹp – Đã đến lúc phải xuống?

Nhiều nhà đầu tư (đặc biệt là những người mua bạc ở phía dưới) đã tận hưởng một chuyến đi tốt đẹp trong những năm kể từ khi bạc được giới thiệu lần đầu tiên. Thật không may, ngay cả lịch sử tăng giá này hiện đang kết thúc vì một số lý do, điều…