Khí đốt tự nhiên vượt qua ngưỡng kháng cự trên biểu đồ do Triển vọng Hoa Kỳ lạnh hơn Đặc sắc

Khí đốt tự nhiên vượt qua ngưỡng kháng cự trên biểu đồ do Triển vọng Hoa Kỳ lạnh hơn

Khí tự nhiên là một trong những mặt hàng đã từng có lợi ích từ việc thoát khỏi sự biến động hàng tuần trên thị trường. Khí tự nhiên thường được cung cấp thông qua các mạng lưới sưởi ấm, như điện và khí đốt tự nhiên, cũng như thông qua các nhà máy lọc…