Tỷ giá USD, vàng, Hoa Kỳ cho thấy phản ứng thận trọng đối với bảng lương phi nông nghiệp mạnh mẽ của Hoa Kỳ

Tỷ giá USD, vàng, Hoa Kỳ cho thấy phản ứng thận trọng đối với bảng lương phi nông nghiệp mạnh mẽ của Hoa Kỳ

Đồng USD vàng là một giao dịch tuyệt vời để phòng ngừa rủi ro tiền tệ – Đừng mua cổ phiếu bằng vàng! Nhiều tổ chức tài chính lớn nhất thế giới, cả chính phủ và tư nhân, có số lượng vàng vật chất lớn được giữ cho mục đích đầu tư. Ví dụ, Quỹ…

Strike price là gì

Strike price là gì

Đó là một câu hỏi phổ biến được hỏi bởi rất nhiều người liên quan đến việc định nghĩa giá thực hiện là gì. Để…