Giá vàng và đô la Mỹ chuyển sang PPI và dữ liệu tâm lý trước cuối tuần

Giá vàng và đô la Mỹ đều tăng trong thời gian gần đây, nhưng có hai bộ dữ liệu lớn cần theo dõi trước khi hết cuối tuần. Một là Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) là một chỉ số tốt về sức khỏe của toàn bộ nền kinh tế. Một bộ dữ liệu khác để xem xét là Chỉ số điều kiện kinh doanh của Morgan Stanley, đo lường các chỉ số chính bao gồm đặt trước, chi tiêu vốn, tuyển dụng, tài chính và tâm lý người tiêu dùng.

Đây không phải là cửa hàng một cửa; bạn cũng sẽ muốn xem Chỉ số niềm tin kinh tế ZEW, đây là một cuộc khảo sát hàng tháng về sự lạc quan của các nhà đầu tư trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Cuối cùng là Chỉ số năng lượng nhẹ S&P GSCI(r), cung cấp một tiêu chuẩn quan trọng cho thị trường hàng hóa năng lượng. Mặc dù nhiều chỉ số trong số này không thể so sánh trực tiếp, nhưng chúng cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình trạng của nền kinh tế.

Để biết chỉ số về mức độ tương quan của các bộ dữ liệu này, hãy xem Chỉ số tổng lợi nhuận hàng hóa của Bloomberg, đại diện cho tổng lợi nhuận của 20 mặt hàng, được tính trọng số để tính đến ý nghĩa kinh tế của chúng. Cuối cùng, bạn cũng có thể xem xét Chỉ số tỷ giá hối đoái hiệu quả danh nghĩa Westpac, đây là mức trung bình hình học của tỷ giá hối đoái song phương. Bằng cách kết hợp ba bộ dữ liệu này, bạn sẽ có cảm giác tốt về việc đồng đô la đang chi phối nền kinh tế toàn cầu như thế nào. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là bạn cảm thấy thế nào về đồng đô la của mình so với các loại tiền tệ chính khác, đó là lý do tại sao Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) là một khoản đầu tư bắt buộc.